Specifik-koncept

fot. BARTEK CIENIAWA (8)

Všechny semináře cyklu Specifický koncept jsou věnovány specifickým masážním technikám, které jsou cíleny svým omezeným účinkem na jednotlivé zóny těla nebo na určité fyziologické etapy v životě lidského organismu,pro které je charakteristický specifický okruh problémů. Tyto techniky zahrnujeme do skupiny terapeutických (často lékařských), protože vyžadují od specialistů vyšší kvalifikaci a pracovní zkušenost.

Masáž prsou

Technika v mnohém revoluční, lámající tradiční stereotypy a nedotknutelnost této části těla pro profesionální manuální působení. Nejvíce paradoxní je, že v době, kdy je vše dovoleno, kdy se plní rozmary klientů a prsa se zdokonalují, jemně řečeno, do nejsmělejších plastických metamorfóz, vůči masáži vztah zůstává velmi opatrný. Zčásti je to oprávněné, protože do nedávné doby neexistovala spolehlivá masážní technika , založená na vědeckých argumentech, která by byla schopna řešit široké spektrum úkolů a odlišovala by se účinností a bezpečností. Masáž prsou řeší několik úkolů: prevence,korekce a obnovení.

Preventivní péče je cílena na upozornění na možné změny v době vážných hormonálních změn v ženském organismu (puberta, těhotenství a laktace, před menstruační a menstruační období), když se mění funkční aktivita žlázových buněk, nasycení mikro krevního oběhu, činnost drenážních systémů a celková látková výměna.

Korekční péče řeší otázky kompenzace už vzniklých poruch. To jsou zpravidla zatím neznatelné změny, vyžadující manuální zásah (stagnační procesy ve žlázách a okolní pojivové tkáni, čerstvé strie (vytažená pokožka), korekce po plastice).

Obnovující péče může řešit důležitější úkoly jako jsou významnější morfologické změny ve žlázách a okolní pojivové tkáni, poranění, operační zásahy, zápaly, věkové degenerativní procesy.

Technika masáže prsou vznikla na styku léčebné masáže těla a kosmetické masáže obličeje, proto bude zajímavá jak pro specialisty pracující s tělem, tak pro kosmetičky.

Masáž pro těhotné

Integrovaná technika masáže cílená na kompensaci poruch a udržování funkcí mnoha systémů orgánů a tkání v organismu těhotné ženy. Technika je v mnohém nezbytnou součástí celkové péče v období těhotenství. Masáž zahrnuje velké množství manipulací a pozicí, které umožňují co nejjemněji, fyziologicky, ale také současně nejúčinněji a plnocenně provést péči o všechny části těla, která jsou vystavena nejvyššímu zatížení.

V první části masáže se největší pozornost věnuje kompensaci poruch, které vznikají v důsledku působení plodu na ženský organismus – zvětšení objemu cirkulující krve a rozvíjející se poměrný žilní a lymfatický nedostatek, přetížení svalového korsetu zad, roztažení pokožky na břichu. V druhé části masáže se klade důraz na přípravu k porodu. Tato část je pojímána jako lehká pasivní gymnastika zlepšující pružnost měkkých tkání pánevního dna, pružnost skeletu, sílu a roztažitelnost svalových vláken, pohyblivost kloubů. To je vše nutné k tomu, aby porod proběhl maximálně snadno pro matku i dítě.

Masáž v průběhu těhotenství má také velký význam nejen pro dobrý fyzický stav ženy. Také pomáhá vyrovnat se s problémy psycho emocionálního charakteru. Mezi ně patří: poruchy spánku, stresové stavy, emociální labilita, strach.

Hloubková masáž zad

Technika manuální korekce páteře a změn v přiléhajících tkáních. Plně adekvátní náhrada za tradiční manuální techniku, mající velké množství výhod. Tato technika podrobněji řeší syndrom bolesti zad a navrhuje diferencovaný přístup jeho řešení. Hloubková masáž zad zahrnuje široký komplet manipulací, které jsou schopné diagnostikovat lokalizaci problému, adekvátně připravit tkáně k zatížení, působit v jemných dávkách a citlivě ukončit proceduru.

Taková plnocennost a mnoha plošnost hloubkové masáže zad se dá vysvětlit tím, že vznikla ze syntézy zkušeností a vědomostí několika různých masážních škol.

Tato technika masáže je doporučována manuálním terapeutům, na rehabilitace, v kineziologii, a tam, kde se stýkají s takovými problémy jako: svalová spastika, korekce páteře, osteochondroza, kýla mezi páteřních disků, záněty nervů a neuritida, myofasciální syndrom.

Top