Drazí kolegové!

DSC_3432

DSC01935

DSCF7002

LNE_szkolenie17

LNE_szkoleniegrupowe jasne

Rádi Vás zveme na semináшe, tréninky a master-klasy masáћí a jiné tradiиní terapeutické metody, které poшádá škola MANUALISTIC pro profesionály a také pro ty lidi, kteшí se jenom chtмjí vмnovat našemu skvмlému povolání.

Hlavní ideí naší školy je udмlat práci maésera prestiћní, ћadánou a uspмšnou, pшidat jí charakter mnohostranného úmмní, pшi tom nesmíme zapomínat na odpovмdnost za zdravi klienta. Ve své иinosti se snaћíme pшopojit poznání a zkušenosti zapadni medicíny s tenkým tradiиným pristupem mediko-filosofickýchškoly východa. Proto jsme zpracovali autorské metody, které se osvмdиili jako zajímavé a efektivní.

Školení se poшádá v nмkolika cyklech, které odpovídají urиité úrovni profesionální pшíravy ћákщ. Poшadí semináшí a zpщsob cyklщ si mщћete zvolit sami. My ze své strany pomщћeme sestavit Vám nejvíce optimální variantu školení v souladu s Vaší úrovní vzdмlání, návyku a zkušenosti práce.

Pшedpkládá se ojedinмlý cykl pro zájemce seznámit se s umмním masáћe, ale nemajícího základního lékaшského nebo speciálního vzdмlání.

Nabízíme Vám nмkolik forem školení:

  • školení na bázy naší školy v jednom ze zastoupení
  • výjezd semináшe a master-klass do známých svмtových lázní
  • školení pracovníkщ velkých spa-centrщ na jejich bázy

Po ukonиení kaћdého semináшe se vydává mezinárodní certifikát MANUALISTIC.

Okruh SPA-koncept se doporučuje pro odborníky spa-centrů, salonů krásy, lázní, hotelů. Hlavní důraz u masáže se klade na relaxaci, odstranění únavy a obnovení životní síly. Na základě koncepce spa-terapií, okruh obsahuje spojení a harmonizaci práce se všemy systémy organismu. Každá technika sama о sobě ovládá důrazný terapeutický efekt a používá se jako samostatná masáž, ale je propojená v celkové ošetření a toto dává ještě větší ozdravný efekt.

Okruh Estetik-koncept bude zajímavý pro kometology a maséry pracující v salonech krásy, kosmetickych klinikách, centrech zdraví a soukromníků. Techniky tohoto okruhu se liší vybíravým vlivem na soustavy orgánů a tkání pro dosažení určitého estetického nebo terapeutického efektu. Často jsou součastí programu léčebné rehabilitae a také se můze používat jako pomocná metoda při korekci různých patologických stavů.

Okruh Specifik-koncept má speciální techniky masáže, které se požadují od studujících větši kvalifikace a zkušenosti práce. Smináře tohot okruhu se doporučuj i doktorům-rehabilitantům, fyzioterapeutům, manuálným terapeutům, medicínským sestrám. Speciální techniky masáže zkoumají uzký okruh problémů různých oblastí těla nebo zvláštních stavů kdy je zvýšený risk možných komplikací a zhoršení chronických onemocnění.

Mudr. Sergej Šurevič

Top